Dead Swan / Død svaneDead Swan / Død svaneone door becomes two and doubles again hard rain


én dør bliver til to og fordobles igen kraftig regn


*


a narrow escape I was a fly in 1000 bottles


en flugt i tide jeg var en flue i 1000 flasker


*


blurred vision I hand someone my pants and keys


slørret syn jeg rækker en person mine bukser og nøgler


*


snowing now I blow into a tube


det sner nu jeg puster i et rør


*


cocky I tell jokes at the edge of hell


kæphøj fortæller jeg vittigheder kanten til helvede


*


spinning room a fly stays still in mid air


værelset drejer en flue står stille i luften


*


the smell of disinfectants is that a hint?


lugten af desinfektionsmidler er det en hentydning?


*


4 beds
on this
ward
filled with
sweating
darkness
4 senge
denne
stue
fyldt af
svendende
mørke


*


cellular exchange escape for blood


cellulær udveksling flugt for blod


*


now nameless bones solidify in my flesh


navnløs nu knogler fortættes i mit kød


*


no romance the touch is clinical she counts


ingen romantik berøringen er klinisk hun tæller


*


barred windows a dead swan on the frozen lake


tremmer for vinduerne en død svane den frosne


*


48 hours 47 of them like eternities I'm told


48 timer 47 af dem som evigheder si'r de


*


Christmas carols someone is talking to (their) ghosts


julesange nogen taler med (sine) spøgelser


*


a snow globe will things settle and I be me?


en snekugle vil tingene falde til ro og jeg være mig?

*


shake (baby, shake) a has-been rock star falls beside me


shake (baby, shake) en falleret rockstjerne falder ved siden af mig


*


36 hours when is my blood blood?


36 timer hvornår er mit blod blod?


*


trying coffee another wreck wears my face


prøver kaffe et andet vrag bærer mit ansigt


*


every hour I'm asked my namewhat a faint sunrise


hver time bli'r jeg spurgt om mit navnhvilken svag solopgang


*


your heart is finea male nurse asks me out (when this is over)


dit hjerte er i ordenen plejer inviterer mig ud (når det her er slut)


*
all I have a stained pillow and an excess of heartbeats


alt jeg har en plettet pude og en overflod af hjerteslag


*


thermometer there's a measure for falling and rising


termometer der er et mål for at falde og rejse sig


*


mercyful sleep? rubber men and women melt dreams


nådefuld søvn? gummimænd og -kvinder smelter i drømme


*


jingle bellsthe shadows are in good spirits


jingle bellsskyggerne er i godt humør


*


shape shifting it's Wednesday again outside


skifter form det er onsdag igen udenfor


Notes from the Gean, no 14, December 2012
.

No comments:

Post a Comment